Συνεργασίες με εξωτερικό

Οι συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο με νέα είδη προς καλλιέργεια που όμως να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη και με βάση τις ειδικές συνθήκες της χώρας αυτού, δημιούργησαν διαχρονικές σχέσεις με τους πιο γνωστούς και ισχυρότερους οίκους του εξωτερικού.

Έτσι, ενισχύεται η γκάμα των προϊόντων που παρέχεται στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζεται η αξιοπιστία της καλλιέργειας μέσω της πιστοποιημένης πρώτης ύλης.

Ταυτόχρονα, οι στρατηγικές μας συνεργασίες με γραφεία αρχιτεκτονικής κήπου και κατασκευαστικές εταιρείες χώρων πρασίνου, μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και ενισχύουν το εξωστρεφές μας προφίλ.