Εταιρική Ευθύνη

Από τις πλέον βασικές αξίες που διέπουν τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΜΑΜΜΟΣ και αυτή που τα έχει αναδείξει σε ηγετική δύναμη στον κλάδο είναι η ευαισθησία και η ολιστική προσέγγιση σε θέματα περιβάλλοντος.

Ακολουθώντας τακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης, εξοικονομούμε υδάτινους πόρους, προϊόντα φυτοπροστασίας και λιπάσματα.

Ταυτόχρονα, η επιχείρηση βρίσκεται σε πρόγραμμα μετάβασης των καλλιεργειών σε βιολογικές από το 2011.

Τέλος, στις εγκαταστάσεις μας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες φιλικές προς το περιβάλλον τακτικές κατά την παραγωγική διαδικασία όπως:

  • Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών φυτοδοχείων.
  • Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών ανόργανης ύλης τα οποία μετατρέπονται σε οργανική και χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικά τόσο στην παραγωγή όσο και στα έργα.
  • Ανακύκλωση νερού στις εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση νερού αλλά και των στοιχείων θρέψης και φυτοπροστασίας.
  • Σύγχρονης τεχνολογίας μηχανολογικός εξοπλισμός, ανταποκρινόμενος στις τελευταίες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, η αμεσότητα και η ταχύτητα στην αποστολή των εμπορευμάτων και η ακρίβεια στην ολοκλήρωση των εργασιών δημιουργούν περαιτέρω εξοικονομήσεις σε καύσιμα και επιπρόσθετες μεταφορές που έχουν και πάλι ως αποτέλεσμα την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.