Εγκαταστάσεις

Τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΜΑΜΜΟΣ εδρεύουν στην Τραγάνα Φθιώτιδος από την ίδρυσή τους. Οι εγκαταστάσεις μας έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά εκατέρωθεν του κυκλοφοριακού κόμβου της Τραγάνας, στο 133ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται οι εκθεσιακοί χώροι και τα γραφεία.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής που κατέχει η επιχείρηση στην περιοχή είναι 290.000 τ.μ. ανοικτών εγκαταστάσεων, 10.000 τ.μ. στεγασμένων θερμοκηπίων καθώς και μονάδα ριζοτηρίου μοσχευμάτων που βρίσκονται σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τα γραφεία.

Η διακίνηση εξυπηρετείται από 2.000 τ.μ. στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων και 1.000 τ.μ. υποστέγων.

Για την εξυπηρέτηση των παραγωγικών αναγκών, των πωλήσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών διατίθεται ένας ολόκληρος στόλος οχημάτων και μηχανημάτων που αποτελείται από 7 φορτηγά αυτοκίνητα, 7 τρακτέρ, 2 εκσκαφείς, 2 εξολκείς φυτών, γερανό, καθώς και πλήθος παρελκομένων, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση.

Τα μελλοντικά μας σχέδια περιλαμβάνουν την περαιτέρω συγκέντρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης για την καλύτερη χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.