Τα Φυτώρια Μάμμος σε αριθμούς

Διαστάσεις
 1. Παραγωγή φυτών 290.000 τ.μ.
 2. Στεγασμένα θερμοκήπια 10.000 τ.μ.
Προϊόντα
Πάνω από 1200 είδη φυτών που περιλαμβάνουν:
 1. 50 είδη / ποικιλίες φοινικοειδών και τροπικών φυτών
 2. 100 είδη / ποικιλίες κωνοφόρων
 3. 110 είδη / ποικιλίες καλλωπιστικών δέντρων
 4. 70 είδη / ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων
 5. 200 είδη / ποικιλίες θάμνων
 6. 40 είδη / ποικιλίες αναρριχώμενων φυτών
 7. 80 είδη / ποικιλίες εποχιακών φυτών
Άνθρωποι

155 υπάλληλοι και συνεργάτες

Logistics
 1. Εκθεσιακοί χώροι των προς διάθεση προϊόντων 40.000 τ.μ.
 2. Γραφεία 120 τ.μ.
 3. Στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι 2.000 τ.μ.
 4. Υπόστεγα 1.000 τ.μ.
 5. 7 Φορτηγά αυτοκίνητα