Εξαγωγές

Ο προσανατολισμός στις αγορές του εξωτερικού μέσω των εξαγωγών αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΜΑΜΜΟΣ.

Αποτελεί συνεχή πρόκληση για εμάς να εξάγουμε την υψηλής ποιότητας παραγωγή μας στο εξωτερικό διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά μας μέσω της εξαιρετικής σχέσης ποιότητας/τιμής στα προϊόντα μας. Μάλιστα η επιχείρηση, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεγαλύτερες απαιτήσεις της αγοράς για οικολογικά φιλικές καλλιέργειες, βρίσκεται σε πρόγραμμα μετάβασης σε βιολογικές από το 2011.

Πάνω από 50 συνεργασίες παγκοσμίως μας δίνουν την δυνατότητα να επεκτείνουμε τη γεωγραφική μας δυναμική.