Υπηρεσίες

Η μακροχρόνια εμπειρία της επιχείρησης στα έργα πρασίνου διασφαλίζει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα του χώρου και την προοπτική του σε βάθος χρόνου.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, η εταιρεία συνδυάζει την υψηλού επιπέδου ποιότητα με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε συνεργασία με:

  • 4 μελετητικά γραφεία εκπόνησης μελετών πρασίνου,
  • 2 μελετητικά γραφεία εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών,
  • 7 Συνεργαζόμενες εταιρείες εκπόνησης αρδευτικών μελετών και κατασκευής αρδευτικών συστημάτων,
  • 3 Εταιρείες κατασκευής δομικών έργων και χωματουργικών εργασιών,
  • 10 αποκλειστικούς συνεργάτες στην κατασκευή χώρων πρασίνου,
  • Επιμέρους ανεξάρτητους συνεργάτες σε ειδικές περιπτώσεις έργων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχεται στο συνεργάτη ένα ολοκληρωμένο κι άρτιο αποτέλεσμα, είτε αφορά ολοκληρωμένα ιδιωτικά και δημόσια έργα, επαγγελματικούς χώρους είτε έργα στο εξωτερικό.